Foldgårdsvej 17

6715 Esbjerg N

+45 75 16 90 22

Kundesupport

Man-Tor: 8:00 - 15:00

Fredag 8:00-14:00

Det er fredag 4:01Vi har desværre lukket

Handelsbetingelser

Alle priser er dk. kr. excl. moms. ab. Alko Print A/S. Ved overskridelse af vore betalingsbetingelser vil der blive pålagt renter.
Alko Print A/S pålægger alle fakturaer en miljøafgift på 18 kr. pr. 1/4-13.
Alle afgivene tilbud er bindende i 14 dage, fra udsendelsesdatoen. Leveringsaftalen er bindende når købers accept er modtaget 
Hvis, andet ikke er aftalt, vil alle fakturaer blive sendt pr. mail. 
Minimum faktureringsbeløb er 250 kr. pr. 1/4-13.
Fejl der ikke er rettet af køber i sidste godkendte korrektur, forpligter ikke til dækning fra Alko Print A/S. Evt. fejl der måtte være i udsendt materiale til korrektur, påhviler udelukkende køber at gøre opmærksom på. 


Reklamation og ansvar

ALKO PRINT A/S leverer altid en ekstra transfer til prøvepåvarmning, som skal anvendes til kontrol af farver, størrelse samt stavefejl, inden produktionen startes. ALKO PRINT A/S er ikke ansvarlig for forkert anvendelse. Efterse altid de fremsendte transfers ved modtagelse. Viser en leverance sig at være mangelfuld eller på anden måde, at være i uoverensstemmelse med det aftalte, bedes dette omgående meddelt til Alko Print A/S. Ved påvarmning af transfers overgår al ansvar til kunden. 


Reklamation forårsaget af mindre afvigelser i trykfarve i såvel standard som specialfarver kan ikke imødekommes. 

Ved reklamation, på vare/service der ikke kan udbedres, vil det kun være det pågældende fakturabeløbet på reklamationen der dækkes.

 

Betaling
Alko Print A/S har indgået et samarbejde med inkassofirmaet Købmandstadens Inkasso Service.
Ved manglende betaling, senest 10 dage fra dato, vil vort tilgodehavende blive overgivet til inkasso, hvorved inkassoomkostninger vil påløbe.